Header Ads

๐Ÿ‘ง แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œးေแ€ြ แ€…ိแ€္ေแ€€ာแ€€္แ€›แ€ဲ့ แ€กแ€်แ€€္(แˆ)แ€်แ€€္ ๐Ÿ’“


๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ‘ง
แ€กေแพแ€€ာแ€„္းแ€™ဲ့ แ€žแ€€္แ€žแ€€္ ၊ แ€…ိแ€္แ€†ိုးแ€ာ แ€™แ€Ÿုแ€္แ€˜ူးေแ€”ာ္ ၊ แ€’ါေแ€ြေแพแ€€ာแ€„့္แ€™ိုแ‚” แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œးေแ€ြ แ€…ိแ€္แ€†ိုး แ€…ိแ€္ေแ€€ာแ€€္แ€ာแ€•ါ… แ€›แ€Š္းแ€…ားေแ€ြ ၊ แ€…ိแ€္แ€†ိုး ၊ แ€…ိแ€္ေแ€€ာแ€€္ แพแ€€แ€แ€š္แ€†ိုแ€ာ แ€žแ€˜ာแ€แ€•ါแ€•ဲ .. แ€…ိแ€္ေแ€€ာแ€€္แ€–ိုแ‚”แ€€ แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œး แ€ာแ€แ€”္ ေแ€်ာ့แ€›แ€™ွာแ€€ ေแ€€ာแ€„္ေแ€œးေแ€ြ แ€ာแ€แ€”္แ€•ဲ แ€Ÿုแ€္แ€แ€š္แ€Ÿုแ€္ ?

แ€’ါေแ€•แ€™แ€š့္ ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œး แ€…ိแ€္แ€†ိုးေแ€”แ€်ိแ€”္ แ€™ွာေแ€ာ့ แ€™ေแ€်ာ့แ€ဲ့แ€กျแ€•แ€„္ แ€…ိแ€္แ€•ဲ ေแ€€ာแ€€္ေแ€”แ€แ€š္ ၊ แ€กแ€œแ€€ားေแ€” แ€›แ€…္แ€แ€š္ ၊ ျแ€•แ€žแ€”ာ แ€›ွာแ€แ€š္ แ€œိုแ‚” แ€žြားေျแ€•ာแ€›แ€„္ေแ€ာ့ ေแ€œာแ€„္ေแ€”แ€ဲ့ แ€™ီးแ€€ို ေแ€œာแ€„္แ€…ာ แ€‘แ€Š့္ေแ€•း แ€œိုแ€€္แ€žแ€œိုแ€•ဲ แ€•ိုแ€กေျแ€แ€กေแ€” แ€†ိုးแ€žြားแ€™แ€š္ေแ€”ာ္ ။

แ€แ€€แ€š္ေแ€ာ့ แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œးေแ€ြ แ€…ိแ€္ေแ€€ာแ€€္แ€แ€š္ แ€†ိုแ€ာ แ€กေแพแ€€ာแ€„္းျแ€•แ€်แ€€္ แ€›ွိแ€•ါแ€แ€š္ ။ แ€กแ€‘ူးแ€žျแ€–แ€„့္ แ€˜แ€š္แ€œို แ€กေแพแ€€ာแ€„္းแ€›แ€„္း ေแ€ြေแพแ€€ာแ€„့္ แ€…ိแ€္แ€†ိုး แ€…ိแ€္ေแ€€ာแ€€္แ€›แ€œဲ แ€†ိုေแ€ာ့

แ။ Ex แ€กေแพแ€€ာแ€„္း แ€›ွာေแ€ြแ‚•แ€œိုแ‚”

แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œးေแ€ြแ€€ แ€˜แ€š္ေแ€œာแ€€္แ€•ဲ แ€€ိုแ€š့္แ€›แ€Š္းแ€…ား ေแ€”ာแ€€္ေแพแ€€ာแ€„္းแ€€ို แ€‚แ‚ုแ€™แ€…ိုแ€€္แ€˜ူးေျแ€•ာေျแ€•ာ แ€กแ€”แ€Š္းแ€†ုံးေแ€ာ့ ေแ€€ာแ€„္ေแ€œးแ€›ဲแ‚• Facebook แ€กေแ€€ာแ€„့္ แ€€ိုแ€แ€„္ แ€Ÿိုးေแ€กာแ€€္แ€†ုံးแ€กแ€›แ€„္แ€€ แ€•ိုแ‚”แ€…္ေแ€ြแ€‘ိ แ€œိုแ€€္แพแ€€แ€Š့္ แ€ာแ€ိုแ‚” แ€œုแ€•္แ€แ€္แ€•ါแ€แ€š္ ။

แ€กဲ့แ€™ွာ แ€€ိုแ€š္ေแ€€ာแ€„္ေแ€œးแ€€ แ€กแ€›แ€„္แ€›แ€Š္းแ€…ားแ€”ဲแ‚” แ€แ€„္แ€‘ားแ€ဲ့ แ€•ိုแ‚”แ€…္ေแ€ြ ေแ€ြแ‚•แ€›แ€„္ แ€กแ€”แ€Š္းแ€„แ€š္ေแ€ာ့ แ€…ိแ€္แ€‘ဲ แ€€แ€žိแ€€ေแ€กာแ€€္ ျแ€–แ€…္แ€แ€္แ€•ါแ€แ€š္ ။

แ‚။ ေแ€€ာแ€„္ေแ€œးแ€†ီแ€€ แ€€ိုแ€š္แ€œိုแ€်แ€„္แ€ဲ့ แ€กေျแ€–แ€™แ€›แ€ဲ့แ€กแ€ါ

แ€€ိုแ€š့္ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œးแ€€ แ€€ိုแ€€ိုေแ€› .. แ€်แ€…္แ€แ€œာแ€žแ€œိုแ€•ဲေแ€”ာ္ แ€œိုแ‚” ေျแ€•ာ แ€ဲ့ แ€ก แ€ါ  แ€ แ€€แ€š္ ေျแ€– แ€› แ€™ွာ แ€€ `แ€™แ€แ€•ါแ€˜ူး แ€်แ€…္แ€›แ€š္ ၊ แ€œွแ€•ါแ€แ€š္ ´ แ€œိုแ‚” ေျแ€–ေแ€•းแ€›แ€™ွာแ€•ါ ။

แ€’ါแ€€ို แ€်แ€…္แ€˜แ€š္แ€œိုแ€•ုံ ေျแ€•ာแ€„္းေျแ€•ာแ€„္း แ€်แ€…္ျแ€•ီးแ€žား ၊ แ€–แ€€္แ€ီးแ€™แ‚€แ€€ီး ျแ€–แ€…္ေแ€”แ€œแ€Š္း แ€်แ€…္แ€แ€š္´ แ€œိုแ‚” แ€žာ แ€žြားေျแ€•ာแ€›แ€„္ แ€žူ แ€แ€œာแ€แ€š္ แ€œိုแ‚” ၊ ေျแ€•ာแ€ဲ့แ€Ÿာแ€€ို `แ€Ÿုแ€္ แ€แ€š္၊ แ€แ€œာแ€แ€š္´ แ€œိုแ‚” ေျแ€•ာแ€œိုแ€€္แ€žแ€œိုแ€•ါแ€•ဲ။ แ€กဲแ€œိုแ€ါแ€™ွာแ€œแ€Š္း แ€…ိแ€္แ€†ိုးแ€แ€္แ€•ါแ€แ€š္ ။

แƒ။ Reply แ€ိုแ€ဲ့แ€กแ€ါ

ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œးแ€€ေแ€ာ့ ၊ แ€…ာေแ€ြแ€กแ€›ွแ€Š္แ‚€แ€€ီး แ€•ိုแ‚”แ€‘ားแ€ာแ€€ို ၊ แ€€ိုแ€š္แ€€ ျแ€•แ€”္แ€•ိုแ‚”แ€ာแ€€ေแ€ာ့၊ ` แ€กแ€„္း ´ แ€Ÿုแ€္แ€แ€š္´ ` แ€€ိုแ€š္แ€œแ€Š္း แ€ူแ€ူแ€•ါแ€•ဲ ´ ၊ แ€กဲแ€œို แ€…ာแ€ိုแ€ိုျแ€•แ€”္แ€›แ€„္ ၊ แ€กแ€›แ€™္းแ€…ိแ€္แ€ို แพแ€€แ€•ါแ€แ€š္ ။

แ€แ€်ိဳแ‚•แ€†ို แ€…แ€แ€…္แ€€ာแ€”ဲแ‚”၊ reply แ€ာแ€ိုแ‚” ၊ emoji แ€•ဲ แ€•ိုแ‚”แ€ဲ့แ€žူေแ€ာแ€„္ แ€›ွိေแ€žး ။ แ€‚ါး…. ၊ แ€กာแ€™်ိဳးแ€†ို ၊ แ€แ€กားေแ€•ါแ€€္แ€ာ ။ แ€…ာแ€›ွแ€Š္แ€›ွแ€Š္ แ€•ိုแ‚”แ€‘ားแ€›แ€„္ ၊ แ€…ာแ€›ွแ€Š္แ€›ွแ€Š္แ€•ဲ แ€•ိုแ‚”แ€•ါ ။ แ€…ာแ€ိုแ€ို แ€•ိုแ‚”แ€›แ€„္ေแ€ာแ€„္ ၊ แ€…ာแ€›ွแ€Š္แ€›ွแ€Š္แ€•ဲ ျแ€•แ€”္แ€•ိုแ‚”แ€•ါ ။

แ„။ แ€žူแ€™แ€›ဲแ‚• แ€กိแ€•္แ€™แ€€္แ€‘ဲแ€™ွာ แ€žแ€„္ ေแ€–ာแ€€္ျแ€•แ€”္ေแ€”แ€œိုแ‚”

ေแพแ€žာ္ .. แ€’แ€„္းแ€€ แ€กိแ€™္แ€™แ€€္แ€‘ဲแ€™ွာแ€•ါ ေแ€–ာแ€€္ျแ€•แ€”္ေแ€”แ€ာ .. ၊ แ€„ါแ€แ€…္ေแ€šာแ€€္แ€œုံး แ€›ွိေแ€”แ€ာေแ€ာแ€„္ ၊ ေแ€”ာแ€€္ แ€™ီးแ€œแ€„္းႏိုแ€„္ေแ€žးแ€แ€š္ေแ€•ါ့ေแ€œ แ€†ိုแฟแ€•ီး ၊ แ€กိแ€•္แ€›ာแ€€ ႏိုးႏိုးแ€်แ€„္း ၊ แ€–ုแ€”္းแ€œွแ€™္း ေแ€แšแฟแ€•ီး แ€›แ€…္แ€แ€္แ€•ါแ€แ€š္ ။

แ…။ แ€žူแ€™แ€›ဲแ‚• แ€กေျแ€•ာแ€„္းแ€กแ€œဲแ€€ို แ€žแ€ိแ€™แ€‘ားแ€™ိแ€œိုแ‚”

แ€€ိုแ€š့္ ေแ€€ာแ€„္ေแ€œးแ€€ ၊ แ€€ိုแ€š္แ€†ံแ€•แ€„္ แ€Šႇแ€•္แ€‘ားแ€ာ ၊ แ€†ံแ€•แ€„္ แ€กေแ€›ာแ€„္ ေျแ€•ာแ€„္းแ€‘ားแ€ာแ€€ို ၊ แ€žแ€ိแ€™แ€‘ား แ€™ိแ€›แ€„္ ၊ แ€แ€กား แ€…ိแ€္แ€†ိုးแ€•ါแ€แ€š္ ။

แ€€ိုแ€€ို แ€်แ€…္ แ€’ီေแ€”แ‚” แ€˜ာေျแ€•ာแ€„္းแ€œဲေแ€”แ€œဲ แ€œိုแ‚”ေแ€™းแ€œိုแ€€္แ€›แ€„္ ၊ ေแ€ါแ€„္းแ€กแ€… ေျแ€แ€กแ€†ုံးแ€žာ ၊ แพแ€€แ€Š့္ေแ€•ေแ€ာ့ ။ แ€™แ€Ÿုแ€္แ€›แ€„္ေแ€ာ့ ၊ ေแ€€ာแ€€္แฟแ€•ီ แ€™ွแ€္ ။ แ€Ÿแ€„္း แ€Ÿแ€„္း..

แ†။ แ€žူแ€™แ€˜แ€€္ แ€™แ€•ါแ€œိုแ‚”

แ€žူแ€„แ€š္แ€်แ€„္းแ€”ဲแ‚” ၊ แ€›แ€”္ျแ€–แ€…္แ€‘ားแ€ဲ့แ€กေแพแ€€ာแ€„္း ၊ แ€œာแ€›แ€„္แ€–ြแ€„့္แ€ဲ့ แ€กแ€ါ ၊ แ€žူแ€™ แ€™ွแ€”္แ€แ€š္แ€•ဲ ေแ€‘ာแ€€္แ€ံแ€•ါ ။ แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œး แ€กแ€်แ€„္းแ€်แ€„္းแ€€ ၊ แฟแ€•ီးแ€žြားแ€›แ€„္ ျแ€•แ€”္แ€แ€Š့္ေแ€”แพแ€€แ€•ါ ။

แ€’ါแ€€ိုแ€€ိုแ€š္แ€€ ၊ แ€กแ€œိုแ€€္แ€™แ€žိแ€˜ဲ ၊ แ€žူแ€„แ€š္แ€်แ€„္း แ€˜แ€€္แ€žာ ၊ แ€•ါေแ€•းแ€œိုแ€€္ แ€œိုแ‚”แ€€ေแ€ာ့ ၊ แ€‘ြแ€€္ေแ€”แ€ဲ့ ေแ€’ါแ€žแ€ก แ€•ုံแ€œိုแ€€္แ€€ ၊ แ€žแ€„့္แ€กေแ€•แšေแ€›ာแ€€္แ€€ုแ€”္แ€™ွာแ€•ါ ။

แ‡။ แ€žူแ€™แ€…แ€€ား แ€”ားေแ€‘ာแ€„္แ€œိုแ‚”

แ€…แ€€ားแ€”ားေแ€‘ာแ€„္แ€œိုแ‚” แ€†ိုแ€œိုแ‚” ၊ แ€กแ€‘ူးแ€กแ€†แ€”္း แ€™แ€‘แ€„္แ€•ါแ€”ဲแ‚”။ แ€แ€…္แ€ါแ€แ€…္ေแ€œ แ€›ွိแ€แ€္แ€ာแ€€ ၊ ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œးแ€€ ၊ แ€€ိုแ€€ို แ€’ီแ€Š แ€žူแ€„แ€š္แ€်แ€„္းေแ€ြแ€”ဲแ‚” แ€กျแ€•แ€„္ แ€žြားแ€်แ€„္แ€›แ€„္แ€žြားေแ€œ ၊ แ€œိုแ‚” ေျแ€•ာแ€ာแ€€ို... แ€กแ€„္းแ€’ါแ€†ို ၊ แ€€ိုแ€€ို แ€œိုแ€€္แ€žြားแ€™แ€š္ေแ€”ာ္ ၊ แ€†ိုแฟแ€•ီး แ€”แ€Š္းแ€”แ€Š္းေแ€œးေแ€ာแ€„္ ၊ แ€™ျแ€„แ€„္းแ€•ဲ ေแ€€ာแ€€္ေแ€€ာแ€€္แ€•ါေแ€กာแ€„္ ၊ แ€œိုแ€€္ แ€žြား แ€œိုแ‚” แ€€ ေแ€ာ့ ၊ แ€’แ€„္းแ€€ แ€˜แ€š္แ€်ိแ€”္แ€‘ဲแ€€ ၊ แ‚ြแ€်แ€„္ေแ€”แ€œဲ แ€™แ€žိแ€˜ူး แ€†ိုแฟแ€•ီး ၊ แ€…ိแ€္ေแ€€ာแ€€္ แ€แ€္แ€•ါแ€แ€š္ ။

แˆ။ แ€›ာแ€žီแ€œာေแ€”แ€်ိแ€”္แ€™ိုแ‚”

ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œးေแ€ြ ၊ แ€›ာแ€žီแ€œာแ€ဲ့ แ€กแ€်ိแ€”္แ€†ို ၊ แ€กแ€œိုแ€œိုေแ€”แ€›แ€„္း ၊ แ€…ိแ€္แ€™แพแ€€แ€Š္ แ€…ိแ€္ေแ€€ာแ€€္แ€แ€္แ€•ါแ€แ€š္ ။ แ€€ိုแ€š့္ ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œးแ€€ แ€กေแพแ€€ာแ€„္း ျแ€•แ€်แ€€္แ€™แ€›ွိแ€˜ဲ ၊ แ€›แ€…္ေแ€”แ€แ€š္แ€†ိုแ€›แ€„္ ၊ แ€›ာแ€žီแ€œာေแ€”แ€œိုแ‚”แ€•ါ ။

แ€’ီแ€œို แ€กแ€်ိแ€”္แ€™ွာ ၊ แ€€ိုแ€š္แ€€ แ€žေแ€˜ာแ€‘ားแ‚€แ€€ီးแฟแ€•ီး ၊ แ€กแ€›แ€…္แ€ံแ€œိုแ€€္ แ€•ါ ။

แ€Ÿုแ€္แ€€ဲ့ .. ၊ แ€€ြ်แ€”္แ€™แ€ိုแ‚” แ€™ိแ€”္းแ€™แ€žားေแ€ြ แ€…ိแ€္แ€†ိုးแ€ာ แ€’ါ ေแพแ€€ာแ€„့္แ€•ါ ။

แ€’ီေแ€†ာแ€„္းแ€•ါးေแ€œးแ€€ို ႏွแ€…္แ€žแ€€္แ€›แ€„္ Share แ€œုแ€•္ျแ€•ီး แ€™ွ်ေแ€แ€œိုแ€€္แ€•ါေแ€”ာ္ ...

credit~Love Shop

No comments

Powered by Blogger.