Header Ads

๐Ÿ‘ง แ€กိแ€™္ေแ€‘ာแ€„္ျแ€•ဳေแ€ာ့แ€™แ€š့္ แ€™ိแ€”္းแ€ေแ€œးแ€™်ားแ€žိုแ‚”


๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’‘
แ€žแ€™ီး…… แ€žူแ‚”แ€€ို แ€်แ€…္แ€œိုแ‚” แ€šူแ€ာแ€•ဲျแ€–แ€…္ျแ€–แ€…္ แ€™ိแ€˜แ€်แ€„္း แ€žေแ€˜ာแ€ူေแ€•းแ€…ားแ€œိုแ‚” แ€šူแ€ာแ€•ဲျแ€–แ€…္ျแ€–แ€…္… แ€žူแ€Ÿာ แ€€ိုแ€š့္แ€›ဲแ‚• แ€กိแ€™္ေแ€‘ာแ€„္แ€ฅီးแ€…ီး แ€ေแ€šာแ€€္แ€•ါ။ แ€แ€”แ€Š္းေျแ€•ာแ€›แ€›แ€„္ แ€€ိုแ€š့္แ€›ဲแ‚• แ€šံုแพแ€€แ€Š္แ€กားแ€€ိုးแ€›ာ แ€กိแ€™္แ€ฅီးแ€”แ€္ေแ€•ါ့။

แ€žแ€™ီး…… แ€กိแ€™္แ€ฅီးแ€”แ€္ แ€†ိုแ€™ွေแ€ာ့ แ€€ိုแ€š္แ€€ แ€žူแ‚”แ€€ို แ€šံုแ€šံုแพแ€€แ€Š္แพแ€€แ€Š္ ေแ€œးေแ€œးแ€…ားแ€…ား ျแ€™แ€္ျแ€™แ€္ႏိုးႏိုး แ€”ဲแ‚” แ€†แ€€္แ€†ံแ€•ါแ€™ွ แ€€ိုแ€š္แ€œแ€Š္း แ€žူแ‚”แ€›ဲแ‚• แ€‚แ‚ုแ€…ိုแ€€္ ၊ แ€กေแ€œးေแ€•းแ€™ႈแ€€ို แ€ံแ€›แ€แ€š္။

แ€žแ€™ီး…… ေแ€šာแ€€်ၤား แ€€ို ႏိုแ€„္ (แ€‘ိแ€”္းႏိုแ€„္แ€žแ€Š္) แ€ာ
ေแ€€ာแ€„္းแ€•ါแ€แ€š္။ แ€’ါေแ€•แ€™แ€š့္ แ€™ႏိုแ€„္แ€…ားแ€•ါแ€”ဲแ‚” ...။ แ€žူแ‚”แ€€ို ႏိုแ€„္แ€…ားแ€›แ€„္ แ€žား၊แ€žแ€™ီးေแ€ြแ€€แ€•ါ แ€œိုแ€€္แฟแ€•ီး แ€™ေแ€œးแ€™แ€…ား แ€†แ€€္แ€†ံ แ€•ါแ€œိแ€™့္แ€™แ€š္။ แ€™ိแ€”္းแ€™ ႏိုแ€„္แ€…ားแ€ာ แ€ံေแ€”แ€›แ€ဲ့ แ€กိแ€™္ေแ€‘ာแ€„္แ€ฅီးแ€…ီးแ€Ÿာ แ€˜แ€š္ေแ€ာ့แ€™ွ แ€™แ‚€แ€€ီးแ€•ြား แ€™แ€ိုးแ€แ€€္ႏိုแ€„္ แ€•ါแ€˜ူး။
.
แ€žแ€™ီး…… ေแ€šာแ€€်ၤား แ€™ေแ€€ာแ€„္း แ€œိုแ‚” แ€†ိုแฟแ€•ီး แ€˜แ€ แ€€ိုแ€™แฟแ€„ိဳ ျแ€„แ€„္แ€•ါแ€”ဲแ‚”… ေแ€šာแ€€်ၤားေแ€€ာแ€„္း แ€†ိုแ€ာ แ€™ိแ€”္းแ€™ေแ€ြ ေแ€”ာแ€€္แ€€ြแ€š္ แ€€ေแ€” แ€™แ€žိแ€™แ€žာ แ€‘ိแ€”္းေแ€€်ာแ€„္း แ€•ံုแ€žြแ€„္းแ€›แ€„္းแ€”ဲแ‚” ျแ€–แ€…္แ€œာแ€ာแ€•ါ။

แ€žแ€™ီး…… ေแ€šာแ€€်ၤား แ€†ိုแ€ာ แ€™ိแ€žားแ€…ုแ€กแ€ြแ€€္ แ€‚ုแ€္แ€žိแ€€แกာ၊ แ€™်แ€€္ႏွာแ€”ဲแ‚” แ€กျแ€•แ€„္แ€™ွာ แ€…ီးแ€•ြားแ‚ွာ ေแ€”แ€›แ€ာแ€•ါ… แ€œူေแ‚ွแ‚•แ€žူေแ‚ွแ‚• ၊ แ€žူแ‚” แ€กေแ€•ါแ€„္းแ€žแ€„္း ၊แ€™ိแ€္ေแ€†ြေแ€ြ ေแ‚ွแ‚•แ€™ွာ แ€žူแ‚”แ€€ို แ€™ေแ€œး แ€™แ€…ား แ€กแ‚ွแ€€္แ€ြဲ แ€†แ€€္แ€†ံ แ€™ိแ€ာแ€™်ိဳး
แ€™แ€œုแ€•္แ€™ိ แ€•ါေแ€…แ€”ဲแ‚”။

แ€žแ€™ီး…… แ€แ‚ုแ€္แ€œို แ€†ိုแ‚ိုး แ€…แ€€ား แ‚ွိแ€แ€š္แ€€ြဲแ‚”။ แ€•แ€€္แ€‘ုแ€္ แ€œိုแ€€္แ€ဲ့ေแ€› ျแ€•แ€”္ แ€™แ€›ႏိုแ€„္แ€˜ူး ေแ€•းแ€œိုแ€€္แ€ဲ့ แ€žแ€™ီး ျแ€•แ€”္ แ€™แ€•ိုแ€„္แ€˜ူး แ€ဲ့ แ€’ါေแพแ€€ာแ€„့္ แ€žူแ‚”แ€กိแ€™္ ၊แ€žူแ‚” ေแ€†ြแ€™်ိဳး แ€™ိแ€žားแ€…ု แ€กแ€žိုแ€„္းแ€แ€”္းแพแ€€ား ေแ€›ာแ€€္แ€žြားแ€ဲ့ แ€กแ€ါ แ€€ိုแ€š့္ ေแ€†ြแ€™်ိဳး แ€™ိแ€žားแ€…ုแ€œို ေแ€™แ€ၱာ แ€‘ားแฟแ€•ီး แ€†แ€€္แ€†ံแ€•ါ။

แ€žแ€™ီး…… แ€žူแ‚”แ€กိแ€™္แ€€ို ေแ€›ာแ€€္แ€žြားแ€ဲ့ แ€กแ€ါ แ€žူแ‚”แ€™ိแ€˜แ€€ို แ€€ိုแ€š့္แ€™ိแ€˜แ€œို แ€žေแ€˜ာแ€‘ားแฟแ€•ီး แ‚ိုแ‚ိုေแ€žေแ€ž ေแ€œးေแ€œးแ€…ားแ€…ား แ€†แ€€္แ€†ံแ€•ါ၊ ျแ€•ဳแ€…ု ေแ€…ာแ€„့္ေแ‚ွာแ€€္แ€•ါ။ แ€žူแ‚” แ€Šီแ€กแ€€ို ေแ€™ာแ€„္ႏွแ€™ေแ€ြแ€€ို แ€€ိုแ€š့္ แ€Šီแ€กแ€€ို ေแ€™ာแ€„္ႏွแ€™ေแ€ြแ€œို แ€žေแ€˜ာ แ€‘ားแฟแ€•ီး แ€်แ€…္แ€်แ€…္ แ€แ€„္แ€แ€„္ แ€›แ€„္းแ€›แ€„္း ႏွီးႏွီး แ€†แ€€္แ€†ံแ€•ါ။

แ€žแ€™ီး…… แ€žူแ€€ แ€กျแ€•แ€„္แ€™ွာ แ€™ိแ€žားแ€…ု แ€…ားแ€แ€္ ေแ€”ေแ€›းแ€กแ€ြแ€€္ แ€•แ€„္แ€•แ€„္ แ€•แ€”္းแ€•แ€”္း แ‚€แ€€ိဳးแ€…ား แ‚ုแ€”္းแ€€แ€”္ေแ€”แ€ဲ့ แ€กแ€်ိแ€”္แ€™ွာ แ€€ိုแ€š္แ€€แ€œแ€Š္း แ€กိแ€™္แ€™ွာ ေแ€”แฟแ€•ီး แ€กိแ€™္แ€แ€ုแ€œံုးแ€›ဲแ‚• ေแ€แ€š်ာแ€แ€…แฅ แ€กแ€แ€แ€€ို แ€œိုေแ€œေแ€žး แ€™แ‚ွိေแ€กာแ€„္ แ€‘ိแ€”္းแ€žိแ€™္းျแ€แ€„္းျแ€–แ€„့္ แ€€ိုแ€š့္แ€›ဲแ‚• แ€ာแ€แ€”္แ€€ို ေแ€€်แ‚แ€•ြแ€”္แ€•ါ။

แ€žแ€™ီး…… แ€กိแ€™္ေแ€‘ာแ€„္แ€แ€ုแ€›ဲแ‚• แ€˜แ‚‘ာေแ€›း แ€žိုေแ€œွာแ€„္แ€€แ€”္แ€™ွာ ေแ€šာแ€€်ၤားแ€†ိုแ€ာ ေแ€„ြแ€แ€•္ ျแ€–แ€Š့္แ€ဲ့แ€žူ ျแ€–แ€…္แฟแ€•ီး แ€™ိแ€”္းแ€™ แ€†ိုแ€ာ ေแ€„ြแ€แ€•္ แ€žံုးแ€ဲ့แ€žူ ျแ€–แ€…္แ€žแ€ဲ့ … แ€แ€•္ျแ€–แ€Š့္แ€›แ€ဲ့ แ€žူแ‚”แ€แ€™်ာ แ€™แ€œြแ€š္ แ‚ွာแ€•ါแ€˜ူးแ€€ြแ€š္။ แ€်ိဳးျแ€ံ ေแ€ြแฝแ€ာแ€…ြာ แ€”ဲแ‚” แ€”แ€Š္းแ€…แ€”แ€…္ แ€แ€€် แ€žံုးแ€แ€္ แ€•ါေแ€…แ€€ြแ€š္။

แ€žแ€™ီး…… แ€žား ၊แ€žแ€™ီး แ€™ေแ€€ာแ€„္း แ€™ိแ€˜ေแ€ါแ€„္း แ€ဲ့။ แ€žား၊ แ€žแ€™ီးေแ€ြแ€€ို แ€žြแ€”္แ€žแ€„္ แ€†ံုးแ€™ แ€›ာแ€™ွာ แ€žแ€™ီးแ€กေแ€•แš แ€™ွာแ€•ဲ แ€กแ€™်ားแ‚€แ€€ီး แ€™ူแ€แ€Š္แ€•ါแ€แ€š္။ แ€žူแ‚”แ€แ€™်ာ แ€žားแ€žแ€™ီး ေแ€ြแ€”ဲแ‚” แ€กแ€ူ ေแ€”แ€›แ€ဲ့ แ€กแ€်ိแ€”္ေแ€ြแ€€ แ€”แ€Š္းแ‚ွာแ€žแ€€ိုး။

แ€žแ€™ီး…… แ€กแ€แ€”္แ‚”แ€™แ€žแ€„့္ แ€œိုแ‚” แ€…แ€€ားแ€™်ား แ€›แ€”္ျแ€–แ€…္ แพแ€€แ€ဲ့แ€กแ€ါ แ€€ြာแ‚ွแ€„္းျแ€•แ€္แ€…ဲ แ€™แ€š္แ€†ိုแ€ဲ့ แ€กေแ€ြး ေแ€šာแ€„္แ€œိုแ‚”ေแ€ာแ€„္ แ€™ေแ€ြးแ€•ါแ€”ဲแ‚”...။ แพแ€€ားแ€€ แ€กျแ€•แ€…္แ€™ဲ့แ€ဲ့ แ€€ေแ€œးေแ€ြแ€กแ€ြแ€€္ แ€…แ€ฅ္းแ€…ားေแ€•းแ€•ါ။
.
แ€žแ€™ီး…… แ€™ျแ€™แ€„္ႏိူแ€„္แ€ဲ့ ေแ‚ွแ‚•ေแ€œွ်ာแ€€္แ€˜แ€แ€™ွာ … ေแ€šာแ€€်ၤား ေแ€€ာแ€„္းแ€…ားแ€ဲ့ แ€กแ€ါ แ€œိုแ€€္แฟแ€•ီး แ€…ံแ€…ားแ€•ါ။ ေแ€šာแ€€်ၤား แ€กแ€†แ€„္ แ€™ေျแ€•แ€ဲ့แ€กแ€ါ แ€œိုแ€€္แฟแ€•ီး แ€’ုแ€€แกแ€ံ ေแ€•းแ€•ါ။ ေแ€กးแ€กแ€ူ แ€•ူแ€กแ€™ွ် แ€žုแ€၊ แ€’ုแ€€แก แ€ိုแ‚”แ€€ို แ€›แ€„္แ€†ိုแ€„္ ေแ€€်ာ္แ€œႊား แ€”ိုแ€„္แ€™ွแ€žာ ေแ€กးแ€်แ€™္း แ€แ€Š္แฟแ€„ိแ€™္แ€ဲ့ แ€™ိแ€žားแ€…ု แ€€ို แ€•ိုแ€„္แ€†ိုแ€„္ႏိုแ€„္แ€ာ။

แ€žူแ€„แ€š္แ€်แ€„္း แ€™်ားแ€กားแ€œံုး ….
แ€žာแ€šာแพแ€€แ€Š္ႏူးแ€–ြแ€š္ေแ€€ာแ€„္းแ€ဲ့
แ€กိแ€™္ေแ€‘ာแ€„္ေแ€›း แ€•ိုแ€„္แ€†ိုแ€„္แพแ€€แ€•ါေแ€…။

Credit to orginal

No comments

Powered by Blogger.