Header Ads

๐Ÿ’˜แ€กแ€™ွแ€”္แ€แ€€แ€š္ แ€်แ€…္แ€žူแ€‘ားေแ€ာ့แ€™แ€š္แ€†ုိแ€›แ€„္๐Ÿ’˜


๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“
แ။    ။แ€กแ€›แ€„္แ€€ แ€žူ แ€˜ာျแ€–แ€…္แ€ဲ့ျแ€–แ€…္แ€ဲ့ แ€ြแ€„့္แ€œႊแ€္แ€”ိုแ€„္แ€œား ? แ€กแ€›แ€„္ แ€†แ€”္းแ€…แ€…္แ€•ါ …แ€…ိแ€္แ€‘ဲ ျแ€•แ€္แ€žားျแ€•ီแ€†ိုแ€™ွ แ€œแ€€္แ€ဲြแ€–ိုแ‚• แ€…แ€ฅ္းแ€…ားแ€•ါ ။

แ‚။   ။แ€€ိုแ€š့္แ€™ွာ แ€›ွိแ€ဲ့ แ€กားแ€”แ€Š္းแ€်แ€€္ ေแ€ြแ€€ို แ€•ြแ€„့္แ€œแ€„္းแ€…ြာ แพแ€€ိဳေျแ€•ာျแ€•แ€‘ားแ€•ါ …แ€ုแ€›ႈแ€•္แ€™ွ ေแ€”ာแ€„္แ€›ွแ€„္းေแ€•ါ့ … แ€แ€€แ€š္แ€်แ€…္แ€›แ€„္  แ€ြแ€„့္แ€œႊแ€္แ€™ႈแ€€ို แ€žူေแ€›ြးแ€်แ€š္แ€•ါแ€œိแ€™့္แ€™แ€š္……

แƒ။   ။แ€žူแ‚•แ€™ွာ แ€€ိုแ€š္္แ€”ဲแ‚”แ€กแ€ူ แ€˜แ€แ€€ို ျแ€–แ€္แ€žแ€”္းแ€–ိုแ‚• แ€…ိแ€္แ€‘แ€€္แ€žแ€”္แ€™ႈ แ€›ွိแ€›ဲแ‚•แ€œား แ€…แ€™္းแ€žแ€•္แ€•ါ…

แ„။   ။แ€€ိုแ€š္แ€€ိုแ€š္แ€ိုแ€„္แ€€ แ€กျแ€™ဲ แ€กျแ€•แ€…္แ€›ွာแ€แ€္แ€žူ แ€‘ဲแ€•ါแ€œား ျแ€•แ€”္แ€žံုးแ€žแ€•္แ€•ါ …Yes แ€†ိုแ€›แ€„္ แ€กေแ€€ာแ€„္းျแ€™แ€„္แ€žแ€™ား แ€แ€…္ေแ€šာแ€€္ ျแ€–แ€…္ေแ€กာแ€„္ ျแ€•แ€”္แ€แ€Š္ေแ€†ာแ€€္แ€•ါ……

แ…။   ။แ€แ€€แ€š္แ€်แ€…္แ€แ€š္ แ€†ိုแ€ာ ေแ€žแ€်ာแ€œား …แ€กแพแ€€ိแ€™္แพแ€€ိแ€™္ แ€€ိုแ€š့္แ€€ို แ€€ိုแ€š္ ေแ€™းแ€•ါ … แ€กแพแ€€ိแ€™္แ€ိုแ€„္း Yes แ€†ိုแ€ဲแ‚• Result แ€‘ြแ€€္แ€™ွ แ€œแ€€္แ€ဲြแ€•ါ ……

แ†။   ။แ€กแ€“ိแ€€ แ€œိုแ€กแ€•္แ€ာแ€€ ေแ€ာ့ '' แ€”ားแ€œแ€Š္แ€™ႈ '' แ€•ါ… ႏွแ€…္ေแ€šာแ€€္แ€œံုး แ€กแ€ြแ€€္ แ€กေแ€›းแพแ€€ီးแ€†ံုး แ€œိုแ€กแ€•္แ€™ႈแ€•ါ…

แ‡။   ။แ€…ျแ€•ီး แ€œแ€€္แ€ဲြျแ€•ီ แ€†ိုแ€€แ€แ€Š္းแ€€ ျแ€•แ€žแ€”ာ แ€กแ€™်ိဳးแ€™်ိဳး แพแ€€ံဳေแ€ြแ‚•แ€›แ€™ွာ 100% แ€•ါแ€•ဲ … ႏွแ€…္ေแ€šာแ€€္แ€œံုး แ€…ိแ€္แ€“ာแ€္ แ€ိုแ€„္แ€™ာแ€–ိုแ‚• แพแ€€ိဳးแ€…ားแ€•ါ … แ€’ါแ€™ွแ€žာแ€œွ်แ€„္ ျแ€–แ€…္แ€œာแ€žแ€™ွ် แ€กแ€›ာแ€›ာแ€€ို ေျแ€–แ€›ွแ€„္းแ€žြားႏိုแ€„္แ€™ွာ ျแ€–แ€…္แ€•ါแ€แ€š္္……

แˆ။   ။ေแ€”ာแ€€္แ€†ံုး แ€กေแ€›းแพแ€€ီးแ€†ံုး แ€แ€…္แ€်แ€€္แ€€ေแ€ာ့…… '' แ€žแ€…แฅာ '' แ€›ွိแ€–ိုแ‚• แ€œိုแ€กแ€•္แ€•ါแ€แ€š္… แ€กျแ€•แ€”္แ€กแ€œွแ€”္ แ€žแ€…แฅာ ေแ€…ာแ€„့္แ€‘ိแ€”္းแ€™ွแ€žာแ€œွ်แ€„္ แ€˜แ€แ€‘แ€€္แ€†ံုး แ€œแ€€္แ€ဲြแ€žြားႏိုแ€„္แ€™ွာ ျแ€–แ€…္แ€•ါแ€แ€š္……

แ€်แ€…္แ€žူแ€ိုแ€„္း ေแ€•်ာ္แ€›ႊแ€„္ေแ€žာ แ€˜แ€แ€แ€›ီးแ€€ို ေแ€œွ်ာแ€€္แ€œွแ€™္းႏိုแ€„္ျแ€€แ€•ါေแ€…။
๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“

crd to original

No comments

Powered by Blogger.