Header Ads

๐Ÿ‘ฆေแ€€ာแ€„္ေแ€œးแ€”ဲแ‚” ๐Ÿ‘งေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œးแ€•ုံျแ€•แ€„္


๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’‘
ေแ€€ာแ€„္ေแ€œး         ❝แ€„ါ့แ€™ွာ แ€•ိုแ€€္แ€†ံ แ€™แ‚ွိแ€˜ူး ❞

ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œး       ❝แ€„ါแ€ိုแ‚”ႏွแ€…္ေแ€šာแ€€္ แ€ူแ€ူ แ‚ွာแพแ€€แ€™แ€š္ေแ€œ ❞

ေแ€€ာแ€„္ေแ€œး         ❝ แ€„ါ့แ€™ွာ แ€กိแ€™္แ€™แ‚ွိแ€˜ူး❞

ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œး        ❝แ€„ါแ€ိုแ‚”ႏွแ€…္ေแ€šာแ€€္ แ€กแ€ူแ€ူ ေแ€†ာแ€€္แพแ€€แ€™แ€š္ေแ€œ ❞

ေแ€€ာแ€„္ေแ€œး          ❝แ€„ါ့แ€™ွာ แ€€ားแ€™แ‚ွိแ€˜ူး ❞

ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œး        ❝แ€„ါแ€ိုแ‚”ႏွแ€…္ေแ€šာแ€€္ แ€œแ€™္းေแ€œွ်ာแ€€္แพแ€€แ€ာေแ€•ါ့ ❞

ေแ€€ာแ€„္ေแ€œး          ❝แ€„ါแ€”ဲแ‚” แ€˜ာแ€œိုแ‚” แ€กแ€ူแ€ူ ေแ€”แ€်แ€„္แ€›แ€ာแ€œဲ ? ❞

ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œး        ❝แ€„ါ แ€šံုแพแ€€แ€Š္แ€•ါแ€แ€š္ แ€”แ€„့္แ€œแ€€္แ€แ€…ံုแ€”ဲแ‚” แ€„ါแ€œိုแ€်แ€„္แ€ဲ့ แ€˜แ€แ€™်ိဳးแ€€ို แ€–แ€”္แ€ီးေแ€•းႏိုแ€„္แ€™แ€š္ แ€†ိုแ€ာ แ€”แ€„့္แ€กแ€”ား แ‚ွိေแ€”แ€ြแ€„့္แ€›แ€›แ€„္ แ€„ါ့แ€กแ€ြแ€€္ေแ€ာ့ แฟแ€•ီးျแ€•แ€Š့္แ€…ံုแ€•ါแฟแ€•ီ ❞

แ€’ီแ€œိုႏွแ€„့္ แ€žူแ€ိုแ‚”ႏွแ€…္แ€ฅီး แ€กแ€ူแ€ူ ေแ€”ျแ€–แ€…္แ€žြားแพแ€€แ€žแ€Š္

แ€„ါးႏွแ€…္แพแ€€ာေแ€žာ္

ေแ€€ာแ€„္ေแ€œးแ€™ွာ แ€€ိုแ€š္แ€•ိုแ€„္ แ€กိแ€™္ ၊ แ€€ိုแ€š္แ€•ိုแ€„္ แ€€ား แ€•ိုแ€„္แ€†ိုแ€„္แ€œာแฟแ€•ီး ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œးแ€”ဲแ‚” แ€€ေแ€œးေแ€ြแ€”ဲแ‚” แ€กแ€•แ€”္းေျแ€– แ€แ€›ီးแ€€ို แ€‘ြแ€€္แ€œแ€Š္ႏိုแ€„္แ€œာแ€แ€š္…

ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œး แ€™်แ€€္ႏွာแ€™ွာေแ€ာ့ แ€กแฟแ€•ံဳး ေแ€œးေแ€ြ แ€•ီแ€ိေแ€œးေแ€ြแ€”ဲแ‚” ေแ€แ€†ာေแ€”แ€ာေแ€•ါ့

ေแ€กာแ€€္แ€ြแ€„္ แ€†แ€€္แ€–แ€္แ€›แ€”္...
↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝

ေแ€€ာแ€„္ေแ€œး            ❝แ€„ါ့แ€™ွာ แ€•ိုแ€€္แ€†ံ แ€™แ‚ွိแ€˜ူး❞

ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œး          ❝แ€”แ€„္ แ‚€แ€€ိဳးแ€…ား แ‚ွာေแ€œ❞

ေแ€€ာแ€„္ေแ€œး            ❝แ€„ါ့แ€™ွာ แ€กိแ€™္แ€™แ‚ွိแ€˜ူး❞

ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œး          ❝แ€”แ€„္ แ‚€แ€€ိဳးแ€…ား ေแ€†ာแ€€္ေแ€œ❞

ေแ€€ာแ€„္ေแ€œး            ❝แ€„ါ့แ€™ွာ แ€€ားแ€™แ‚ွိแ€˜ူး❞

ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œး          ❝แ€„ါแ€ိုแ‚” แ€žြားแ€œแ€Š္แ€›แ€„္ แ€˜ာแ€”ဲแ‚”แ€žြားแ€™ွာแ€œဲ ? ❞

ေแ€€ာแ€„္ေแ€œး            ❝แ€’ါေแ€•แ€™แ€š့္ แ€„ါ แ€”แ€„့္แ€€ို แ€แ€€แ€š္แ€်แ€…္แ€แ€š္❞

ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œး          ❝แ€”แ€„့္แ€™ွာ แ€•ိုแ€€္แ€†ံ၊ แ€กိแ€™္ ၊ แ€€ား ေแ€ြ แ‚ွိแฟแ€•ီแ€†ိုแ€™ွ แ€„ါ့แ€€ို แ€œာแ€แ€„္ေแ€ာแ€„္းแ€•ါ❞

แ€„ါးႏွแ€…္แพแ€€ာေแ€žာ္

ေแ€€ာแ€„္ေแ€œး แ€™ွာ แ€•ိုแ€€္แ€†ံ ၊ แ€กိแ€™္ ၊ แ€€ား ေแ€ြ แ€•ိုแ€„္แ€†ိုแ€„္ေแ€”แฟแ€•ီး แ€žူแ‚”แ€€ို แ€်แ€…္แ€ဲ့ แ€™แ€šားေแ€€ာแ€„္း แ€แ€…္ေแ€šာแ€€္แ€”ဲแ‚” แ€်แ€…္แ€…แ€›ာ ေแ€€ာแ€„္းแ€ဲ့ แ€žားแ€€ေแ€œး แ€แ€…္ေแ€šာแ€€္แ€•ါ แ€•ိုแ€„္แ€†ိုแ€„္ေแ€”ေแ€œแ€žแ€Š္

ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œး แ€แ€™်ာေแ€ာ့ แ€ုแ€‘ိ แ€แ€…္ေแ€šာแ€€္แ€แ€Š္းေแ€•ါ့

แ€’ါแ€”ဲแ‚” แ€ေแ€”แ‚”ေแ€ာ့ ေแ€€ာแ€„္ေแ€œးแ€†ီ ေแ€›ာแ€€္แ€žြားแ€แ€š္

ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œး          ❝ แ€”แ€„္ แ€„ါ့แ€€ိုแ€်แ€…္แ€แ€š္แ€†ို แ€˜ာแ€œိုแ‚” แ€„ါ့แ€€ို แ€œာแ€แ€„္ แ€™ေแ€ာแ€„္းแ€ာแ€œဲ?  ❞

ေแ€€ာแ€„္ေแ€œး            ❝แ€„ါ แ€˜ာแ€™ွ แ€™แ‚ွိแ€ဲ့ แ€กแ€်ိแ€”္แ€ုแ€”္းแ€€ေแ€›ာ แ€”แ€„္ แ€˜ာแ€œိုแ‚” แ€„ါแ€”ဲแ‚” แ€œแ€€္แ€™แ€ြဲแ€›ဲแ€ာแ€œဲ ?  แ€„ါแ€ုแ€œို แ€˜แ€แ€™်ိဳးแ€€ို ေแ€›ာแ€€္ေแ€กာแ€„္ ျแ€–แ€္แ€žแ€”္းแ€ဲ့แ€ဲ့ แ€˜แ€แ€”ဲแ‚” แพแ€€ံဳေแ€ြแ‚” แ€ဲ့แ€ဲ့ แ€œူေแ€ြแ€€ แ€€ူแ€Šီ ေแ€•းแ€ဲ့แ€ာ แ€„ါ แ€”แ€„့္แ€€ို แ€žแ€…แฅာ แ€™แ‚ွိแ€ာ แ€™แ€Ÿုแ€္แ€•ါแ€˜ူး แ€กแ€…แ€€แ€แ€Š္းแ€€ แ€”แ€„္ แ€€แ€žာ แ€„ါ့แ€€ို แ€™แ€šံုแพแ€€แ€Š္แ€ဲ့แ€ာ แ€”แ€„္แ€žာ แ€„ါ့แ€€ို แ€šံုแพแ€€แ€Š္แ€ဲ့แ€™แ€š္แ€†ိုแ€›แ€„္ แ€„ါ့ แ€™ိแ€”္းแ€™ แ€Ÿာ แ€”แ€„္ แ€•ဲေแ€•ါ့❞

ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œး.......... แ€˜ာေျแ€•ာแ€œိုแ‚” ေျแ€•ာแ€›แ€™ွแ€”္းแ€™แ€žိ ႏႈแ€္แ€†ိแ€္แ€…ြာแ€”ဲแ‚” แ€œွแ€Š့္แ€‘ြแ€€္แ€ဲ့ေแ€œแ€žแ€Š္
↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝↝
แ€แ€…္ေแ€šာแ€€္แ€แ€Š္း แ€กแ€†แ€„္ေျแ€•ေแ€กာแ€„္   แ‚€แ€€ိဳးแ€…ားแฟแ€•ီးแ€™ွ แ€กแ€ူแ€ူ ေแ€”แ€ာแ€‘แ€€္  แ€กแ€ူแ€ူ ေแ€”ျแ€•ီး แ€™ွ แ€กแ€†แ€„္ေျแ€•ေแ€กာแ€„္ แ‚€แ€€ိဳးแ€…ားแ€ာแ€€ แ€•ိုေแ€€ာแ€„္းแ€™แ€š္แ€œိုแ‚” แ€‘แ€„္แ€•ါแ€แ€š္။

๐Ÿ˜Œ๐Ÿ˜Œ๐Ÿ˜Œ
credit to WYO

No comments

Powered by Blogger.